Stichting 9dagen20

Op 14 februari 2014 kwam Stijn Poncin tijdens zijn stagetijd om het leven bij een eenzijdig auto ongeluk op Bonaire. Hij zat op de passagiersstoel. Hij en de bestuurder hadden allebei gedronken. In een bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur en reed daarbij tegen een muurtje op. De auto spinde daarna weer de weg op en rolde op de kop. Stijn werd hierbij uit de auto geslingerd en kwam onder de auto terecht. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

In het buitenland voelde Stijn zich vrijer dan in Nederland en ging hij al snel mee in de daar heersende cultuur. Onderdeel van deze cultuur was dat rijden onder invloed als normaal wordt gezien.

Al snel na het ongeluk kreeg de moeder van Stijn, Lisette Poncin, het gevoel dat ze iets moest doen om ervoor te zorgen dat andere studenten in het buitenland zich meer bewust zijn van de verschillen in cultuur en de gevaren die daar mogelijk in schuilen.

Zo werd het idee voor onze stichting geboren. Onze naam, 9dagen20, verwijst naar Stijn, die 9 dagen na zijn 20e verjaardag overleed.

Met naaste vrienden en familie zijn we begonnen om het idee van Lisette vorm te gaan geven. Hoe kunnen we studenten bereiken? Wat willen en, vooral ook, wat kunnen we doen? Al snel werden de ideeën en het doel van de stichting concreter. We gaan voorlichting geven over de mogelijke cultuurverschillen tussen Nederland en het land van stage waar studenten naartoe gaan. Dit doen we door gebruik te maken van een confronterende presentatie waarbij we uit persoonlijke ervaring vertellen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Wel hebben we vanaf het begin af aan voor ogen dat we studenten niet willen afschrikken voor een buitenlandse stage. Het is een erg bijzondere en leerzame ervaring maar studenten zijn zich vaak niet bewust van de cultuurverschillen waardoor ze soms onnodig in de problemen kunnen komen.

De stichting bestaat op dit moment uit 19 personen waaronder een bestuur van 7 personen. Het bestuur komt één maal per week bij elkaar en één maal per maand hebben we een vergadering waarbij alle leden van de stichting aanwezig zijn.