Vrienden worden

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers. Zij geven de voorlichtingen, regelen contacten met scholen, houden de website en social media bij en ga zo maar door. Helaas werkt niet alles op kosteloos. Denk bijvoorbeeld aan promotiemateriaal, reiskosten, betalen om op een stagebeurs te mogen staan en zo zijn er nog veel meer kostenposten te noemen.

In eerste instantie hebben we de erfenis van Stijn gebruikt om de stichting op de starten. Om de stichting gezond en draaiende te houden is elke donatie meer dan welkom. Elke donateur wordt ‘vriend van 9dagen20’.

Waar gebruiken we het geld voor?

Zoals hierboven al aangegeven worden donaties o.a. gebruikt voor de kosten die worden gemaakt bij het uitvoeren van het hoofddoel van de stichting, namelijk voorlichting geven. We hopen in toekomst, wanneer we met de stichting meer naamsbekendheid geworven hebben, met buitenlandse instanties in gesprek te kunnen gaan om in deze landen veilig vervoer van en naar feesten en evenementen te realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Curaçao en Bonaire. Ook hebben we het plan om een documentaire te laten maken over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van Stijn, hier kunnen we natuurlijk ook alle (financiële) hulp bij gebruiken.

Wat krijgt u terug voor uw donatie?

Uiteraard krijgt u onze eeuwige dank! Als u wilt, kunt u bij uw donatie uw e-mail adres achterlaten. U krijgt dan onze nieuwsbrief digitaal toegestuurd. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van alle activiteiten binnen de stichting maar ook waar het donatiegeld aan uitgegeven wordt.

Doneren?

U kunt eenmalig of doorlopend doneren. Het donatiebedrag bepaalt u ook helemaal zelf. Wij zijn erg blij met elke donatie die wij ontvangen.

Uw donatie kan worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer: NL63INGB0006736409 t.a.v. Stichting 9dagen20. Ook kunt u doneren via paypal